Препарати за деташиране на петна

Препарати за предварително и последващо отстраняване на всички видове петна за пране и химическо чистене. Препарати за предварително начеткване на замърсявания.